</body>
Pop-up with viewer

Voorbeeld #4 :

pop-up viewer met commentaar door gebruik van javascript


Werkende demo

Klik op ��n van de foto's

 Werkwijze

Stap 1: Download onderstaand javascript bestand.

 popup_viewer.js


Stap 2: Plaats onderstaande code tussen <head> en </head>

<script type="text/javascript" src="popup_viewer.js"></script>


Stap 3: Plaats onderstaande code tussen <body> en </body> op de plaats waar je de thumbnail (verkleinde foto) wil tonen.

<a href="benaming_foto.jpg" title="schrijf hier je commentaar over de foto" onclick="puShow(this.title, this.href); return false;">
<img src="benaming_foto.jpg" align=0 border="0" width="66" height="100"></a>

De rode tekst moet je zelf nog aanpassen.

Herhaal stap 3 voor elke nieuwe foto.


Stap 4: Upload alle bestanden naar je webserver.
Foto's, html bestand en het javascript popup_viewer.js


Configuratie van het javascript popup_viewer.js:

Je kan eventueel aanpassingen aanbrengen aan het javascript popup.js.

Opgelet:
Wijzig ENKEL de groene tekst en laat de rest zoals het is of je javascript werkt niet meer.
Heb je wijzigingen aangebracht, bewaar het bestand dan terug als popup_viewer.js

Open het bestand popup_viewer.js in bv. kladblok.

Je krijgt nu de volgende code te zien:


<!--
//
//-------------------------------
// BEGIN
//-------------------------------
var puCopyright= "Foto\'s copyright &copy; Plaats hier je naam." ;
var puTheme= "gray" ;
//-------------------------------
// PopUp kleurenthema's zijn:
// "gray"; "black"; "blue";
// "brick"; "brown"; "linen";
// "navy"; "olive"; "pink";

//-------------------------------
// Use with fairly normal click-to-enlarge
// image links, like this example:
//-------------------------------
/*
<a href="http://www.myhost.com/largeimage.jpg"
title="Title of this photo"
onclick="puShow(this.title, this.href); return false;"
><img src="http://www.myhost.com/thumbnail.jpg" ></a>
*/
//-------------------------------
// end of user editing~~
//-------------------------------
/* custom designer color themes */

var puTextColor="#ffffff"; var puBkgdColor="#606060"; var puHeadColor="#c0c0c0"; var puButnColor="#c20000"; var puButnText ="#ffffff";
//--------------------------------------------------
// de onderstaande javascript code
// moet als een lange zin bewaard worden
// opdat het javascript correct zou functioneren.
//--------------------------------------------------
document.write
var puTextSize = "14";
var puTextBold = "normal" ;
var puTextFace = "verdana" ;
var isIEpu=document.all;
var puHot=false;var puStarted=false;
var puColors=new Array("linen","#222222","#d4cfbb","#888877","#c0bba4","#fffff0", "brown","#ffffff","#776644","#999977","#665944","#eeeecc", "brick","#ffeeaa","#993322","#ddbb88","#bb6644","#ffeecc", "gray" ,"#ffffff","#606060","#c0c0c0","#c20000","#ffffff", "black","#e0e0e0","#000000","#999999","#333333","#e0e0e0", "blue" ,"#ffffff","#004090","#ffffff","#c20000","#ffffff", "navy" ,"#ffffff","#333366","#999999","#505080","#dddddd", "pink" ,"#332222","#ffdddd","#a0a0a0","#ddaaaa","#ffffff", "olive","#332222","#999966","#ddddaa","#aaaa88","#ffffff");

if (puTheme!= "")
{
for (var i=0;
i<puColors.length; i++)
{

if (puColors[i]==puTheme)
{
puTextColor=puColors[i+1];
puBkgdColor=puColors[i+2];
puHeadColor=puColors[i+3];
puButnColor=puColors[i+4];
puButnText =puColors[i+5];

break;
}
}
}

function puStartDrag(e)
{
puPage=isIEpu ? "BODY" : "HTML";
puViewer=document.getElementById("puLayer");
activeItem=isIEpu ? event.srcElement : e.target;
while (activeItem.id!="puMoveBar" && activeItem.id!="puPuller" && activeItem.tagName!=puPage)
{
activeItem=isIEpu ? activeItem.parentElement : activeItem.parentNode;
}
if (activeItem.id=="puPuller"){ offsetx=isIEpu ? event.clientX : e.clientX; offsety=isIEpu ? event.clientY : e.clientY;
nowWid=parseInt(puImg.offsetWidth);
nowHt= parseInt(puImg.offsetHeight);
puRatio=nowWid/nowHt;
puStretchEnabled=true;

document.onmousemove=puStretch;
}

else if (activeItem.id=="puMoveBar"){ offsetx=isIEpu ? event.clientX : e.clientX; offsety=isIEpu ? event.clientY : e.clientY;
nowX=parseInt(puViewer.style.left);
nowY=parseInt(puViewer.style.top);
puDragEnabled=true;

document.onmousemove=puDrag;
}
}

function puDrag(e)
{
if (!puDragEnabled) return;
puViewer.style.left=isIEpu ? nowX+event.clientX-offsetx : nowX+e.clientX-offsetx;
puViewer.style.top=isIEpu ? nowY+event.clientY-offsety : nowY+e.clientY-offsety;

return false;
}

function puStretch(e)
{
if (!puStretchEnabled) return;
puImg.width=isIEpu ? (nowHt+event.clientY-offsety)*puRatio : (nowHt+e.clientY-offsety)*puRatio; puViewer.style.width=parseInt(puImg.offsetWidth);

return false;
}

function puHelp(){ alert('\n”How to use”\n'+ '\n• Drag the viewer to move it. '+ '\n• Double-click image for full-screen and half-screen.'+ '\n• Use the Plus and Minus buttons to zoom or shrink,'+ '\n• or use the lower corner puller to resize.'+ '\n• Click the close button to close the viewer.')
}

function puResize()
{
if (puImg.width>=screen.availWidth-50){puImg.width=screen.availWidth/2}
else{puImg.width=screen.availWidth-50}
if (puViewer.offsetLeft+puViewer.offsetWidth<50){puViewer.style.left=0}
if (puViewer.offsetTop+puViewer.offsetHeight<50){puViewer.style.top=0}
}

function puShrink()
{
if (puImg.width >10) {puImg.width=puImg.width*.833;
}}
}

function puGrow()
{
puImg.width=puImg.width*1.2;
}

function puHide()
{
puViewer.style.visibility="hidden";
}

function puShow(title, url)
{
document.getElementById('puDescription').innerHTML=title; puImg.src=url; puPosition(); puViewer.style.visibility="visible";

return false;;
}

function puPosition()
{
var X=0; var Y=1;
scrollAmt=puGetScrollXY();
scrSize=puGetScreenSize();
baseoffsetX=document.getElementById('puHomebase').offsetLeft; baseoffsetY=document.getElementById('puHomebase').offsetTop;
if ((parseInt(puViewer.style.top) +puViewer.offsetHeight+baseoffsetY)< (scrollAmt[Y]+100)){puStarted=false}
if ((parseInt(puViewer.style.left)+puViewer.offsetWidth+baseoffsetX) < (scrollAmt[X]+100)){puStarted=false}
if ((parseInt(puViewer.style.top) +baseoffsetY)> (scrollAmt[Y]+scrSize[Y]-100)){puStarted=false}
if ((parseInt(puViewer.style.left)+baseoffsetX)> (scrollAmt[X]+scrSize[X]-100)){puStarted=false}
if (puStarted==false ){ puViewer.style.top = scrollAmt[Y]-baseoffsetY +(scrSize[Y]-puViewer.offsetHeight)/2 ;
puViewer.style.left = scrollAmt[X]-baseoffsetX +(scrSize[X]-puViewer.offsetWidth)/2 ;
puStarted=true;
}}
}

function puGetScreenSize()
{
var myWidth = 0, myHeight = 0;
if( typeof( window.innerWidth ) == 'number' )
{{

/*Non-IE*/
myWidth = window.innerWidth;
myHeight = window.innerHeight;
}

else if( document.documentElement && ( document.documentElement.clientWidth || document.documentElement.clientHeight ) )
{

/*IE 6+ in 'standards compliant mode'*/
myWidth = document.documentElement.clientWidth;
myHeight = document.documentElement.clientHeight;
}

else if( document.body && ( document.body.clientWidth || document.body.clientHeight ) )
{{

/*IE 4 compatible*/
myWidth = document.body.clientWidth;
myHeight = document.body.clientHeight;
}
return [ myWidth, myHeight ];
}}

function puGetScrollXY()
{
var scrollXamt = 0, scrollYamt = 0;
if( typeof( window.pageYOffset ) == 'number' )
{{

/*Netscape compliant*/
scrollYamt = window.pageYOffset;
scrollXamt = window.pageXOffset;
}

else if( document.body && ( document.body.scrollLeft || document.body.scrollTop ) )
{{

/*DOM compliant*/
scrollYamt = document.body.scrollTop;
scrollXamt = document.body.scrollLeft;
}

else if( document.documentElement && ( document.documentElement.scrollLeft || document.documentElement.scrollTop ) )
{{

/*IE6 standards compliant mode*/
scrollYamt = document.documentElement.scrollTop;
scrollXamt = document.documentElement.scrollLeft;
}
return [ scrollXamt, scrollYamt ];}MakePuViewer();
var puImg=document.getElementById('puImage');
document.onmousedown=puStartDrag;
document.onmouseup=Function("puDragEnabled=false; puStretchEnabled=false;");


/*---------------------------------------------------*/

function MakePuViewer()
{
document.write('<div id=puHomebase style="position:relative; left:0px; top:0px;z-index:99; ">'+ '<style>'+ '.puTbl {font-family:arial; }'+ 'td.puTitle {font-weight:bold;font-size:'+puTextSize+'px;border:2px solid gray;border-top-color:silver;border-bottom-color:black;color:'+puHeadColor+';}'+ 'td.puBtn {font-weight:bold;border:2px solid gray;border-top-color:silver;border-bottom-color:black;background-color:'+puButnColor+';}'+ 'a.puBtn {text-decoration:none;font-size:16px;font-weight:bold;cursor:pointer;color:'+puButnText+';}'+ '.puCopy {font-size:10px;color:'+puHeadColor+';}'+ '#puDescription {font-weight:'+puTextBold+';color:'+puTextColor+';font-family:'+puTextFace+';padding:5px;padding-left:5px;border-top:1px white solid;border-bottom:2px black groove;}'+ '#puPuller {border-right:1px solid silver; border-bottom:1px solid gray; width:14px; height:15px; cursor: se-resize; }'+ '#puPuller td.x {width:1px; height:1px; background-color:'+puBkgdColor+'; font-size:1px;}'+ '#puPuller td.o {width:1px; height:1px; background-color:none;font-size:1px;}'+ '#puPuller td.d {width:1px; height:1px; background-color:'+puTextColor+'; font-size:1px;}'+ '</style>'+ ' <div id="puLayer" style="position:absolute; '+ ' left:0; top:0; visibility:hidden;">');
document.write('<table id="puMoveBar" border="0" width="100" bgcolor="'+puBkgdColor+'" '+ 'cellspacing="0" cellpadding="4" style="cursor:move;"'+ 'onSelectStart="return false" onMouseover="puHot=true;" onMouseout="puHot=false"> '+ '<tr><td width="100%"> '+ '<table class="puTbl" border="0" width="100%" cellspacing="0" '+ ' cellpadding="0" height="36"><tr>'+ '<td class="puBtn" valign="top" align=left width=10 title="verklein">'+ '<a class="puBtn" href="#" onClick="puShrink(); return false">'+ '<nobr>&nbsp;zoom&nbsp;uit&nbsp;</nobr></a></td>'+ '<td class="puBtn" valign="top" align=left width=10 title="vergroot">'+ '<a class="puBtn" href="#" onClick="puGrow(); return false">&nbsp;zoom&nbsp;in&nbsp;</nobr></a></td>'+ '<td class="puTitle" id="titleBar" align=center width=2000 onmousedown="return false" '+ ' title="verplaats venster"><span style="font-size:9px;"><span style="font-size:16px;"><b> Photo&nbsp;Viewer&nbsp; </b></span></span></td>'+ '<td class="puBtn" valign="top" align=right width=10 '+ ' title="uitleg gebruik">'+ '<a class="puBtn" href="javascript:puHelp()" '+ ' >&nbsp;?&nbsp;</a></td>'+ '<td class="puBtn" valign="top" align=right width=10 title="sluit het venster">'+ '<a class="puBtn" href="#" onClick="puHide(); return false">&nbsp;sluit&nbsp;venster&nbsp;</a></td>'+ '</tr>'+ '<tr><td class="puTitle" colspan="7" align=left>'+ '<div id="puDescription" style="text-align:left">Druk zoom in/uit knoppen om foto te vergroten/verkleinen</div>'+ '<div style="position:relative; left:0px; top:0px;">'+ '<img id=puImage src="" title="verplaats/vergroot/verklein het venster" '+ ' oncontextmenu="return false" galleryimg="no" onmousedown="return false;" '+ ' ondblclick="puResize()" ></div>'+ /* important to return-false on the img mousedown event to prevent jerky motion in gecko.*/ '<div style="position:relative; width:100%; height:1px; border:0px solid yellow">'+ '<div style="position:absolute;top:-15px; left:0px; border:0px solid red">'+ '<table id=puPuller class=t align="right" cols=14 rows=15 cellspacing="0" cellpadding="0" border=0 onmousedown="return false;" >'+ ' <tr><td class=o></td><td class=o></td><td class=o></td><td class=o></td><td class=o></td><td class=o></td><td class=o></td><td class=o></td><td class=o></td><td class=o></td><td class=o></td><td class=o></td><td class=o></td><td class=o></td>'+ '</tr><tr><td class=o colspan=13></td><td class=x></td>'+ '</tr><tr><td class=o colspan=12></td><td class=x></td><td class=d></td>'+ '</tr><tr><td class=o colspan=11></td><td class=x></td><td class=d></td><td class=o></td>'+ '</tr><tr><td class=o colspan=10></td><td class=x></td><td class=d></td><td class=o colspan=2></td>'+ '</tr><tr><td class=o colspan=9 ></td><td class=x></td><td class=d></td><td class=o colspan=2></td><td class=x></td>'+ '</tr><tr><td class=o colspan=8 ></td><td class=x></td><td class=d></td><td class=o colspan=2></td><td class=x></td><td class=d></td>'+ '</tr><tr><td class=o colspan=7 ></td><td class=x></td><td class=d></td><td class=o colspan=2></td><td class=x></td><td class=d></td><td class=o></td>'+ '</tr><tr><td class=o colspan=6 ></td><td class=x></td><td class=d></td><td class=o colspan=2></td><td class=x></td><td class=d></td><td class=o colspan=2></td>'+ '</tr><tr><td class=o colspan=5 ></td><td class=x></td><td class=d></td><td class=o colspan=2></td><td class=x></td><td class=d></td><td class=o colspan=2></td><td class=x></td>'+ '</tr><tr><td class=o colspan=4 ></td><td class=x></td><td class=d></td><td class=o colspan=2></td><td class=x></td><td class=d></td><td class=o colspan=2></td><td class=x></td><td class=d></td>'+ '</tr><tr><td class=o colspan=3 ></td><td class=x></td><td class=d></td><td class=o colspan=2></td><td class=x></td><td class=d></td><td class=o colspan=2></td><td class=x></td><td class=d></td><td class=o></td>'+ '</tr><tr><td class=o colspan=2 ></td><td class=x></td><td class=d></td><td class=o colspan=2></td><td class=x></td><td class=d></td><td class=o colspan=2></td><td class=x></td><td class=d></td><td class=o colspan=2></td>'+ '</tr><tr><td class=o></td><td class=x></td><td class=d></td><td class=o colspan=2></td><td class=x></td><td class=d></td><td class=o colspan=2></td><td class=x></td><td class=d></td><td class=o colspan=2></td><td class=x></td>'+ '</tr><tr><td class=x></td><td class=d></td><td class=o colspan=2></td><td class=x></td><td class=d></td><td class=o colspan=2></td><td class=x></td><td class=d></td><td class=o colspan=2></td><td class=x></td><td class=d></td>'+ '</tr></table></div></div>'+ '</td></tr>'); if (puCopyright){document.write('<tr><td class=puCopy colspan="7" align=center>'+puCopyright+'</td></tr>')
}
document.write('</td></tr></table></td></tr></table></div></div>');
}}
// einde script -->


OVERWEEG EEN DONATIE
Ben je tevreden over de gegeven informatie dan kan je als blijk van waardering voor de aangeboden hulp steeds een donatie overwegen. Dit om de aangeboden hulp ook in de toekomst te kunnen blijven garanderen.
Alvast bedankt.
Webmaster