</body>
Configuration

Configuratie

Overzicht:

FileZilla ondersteunt veel configuratieopties die u kunt instellen met het "FileZilla Options" dialoog box. Klik in de menu balk op "Bewerken" en selecteer daar "Instellingen" om het dialoogvenster te openen.

Onder normale omstandigheden hoeft u niets te configureren in FileZilla. FileZilla komt met een standaard set van opties die optimaal is voor de meeste gebruikers.

De opties zijn onderverdeeld in verschillende pagina's die zijn ge�ndexeerd aan de linkerkant van het dialoogvenster. Klik op een item in de boomstructuur (onder "Pagina selecteren") om de pagina te openen.


(Verbindingsscherm van het FileZilla dialoogvenster Instellingen)

Elke pagina behandelt een apart onderwerp en de bijbehorende opties:
Handleiding FileZilla