</body>
The Message Log

Het Berichtenlogboek

Overzicht

Alle opdrachten verzonden naar de FTP server en de berichten van de FTP server, alsmede de status van berichten en foutmeldingen worden getoond in het Berichtenlogboek.

Voor elk item wordt het type van het bericht vermeld. Er worden verschillende kleuren gebruikt voor elk type bericht. Er zijn vier typen berichten:

Status: Dit zijn normale statusberichten met nuttige informatie over de huidige werking. Voorbeelden van status berichten zijn "Verbinden met ..." of "Mappenlijst ophalen ..." of "Mappenlijst succesvol ontvangen ..."
Fout: Foutmeldingen worden in het rood weergegeven. De oorzaak van een foutmelding kan zijn: door een foutieve ingave/handeling of door het onderbreken van een handeling door de gebruiker.
Commando: Dit zijn de commando's verstuurd naar de FTP-server verstuurd. Bijvoorbeeld bij het controleren van de ingegeven gebruikersnaam en overeenkomstig wachtwoord.
Antwoord: Dit zijn de reacties van de FTP-servers. Het belangrijkste aan deze FTP-server reacties zijn nummers. FileZilla gebruikt deze om te bepalen of een opdracht al dan niet geslaagd is. Een 2 of 3 in het eerste cijfer betekent gelukt, 4 en 5 wijzen op een mislukking. Een mislukte opdracht betekent niet noodzakelijkerwijs dat de huidige operatie mislukt is.


Berichtenlogboek context menu

Je kan in het Berichtenlogboekveld een context menu oproepen.
Ga met de muiscursor in het Berichtenlogboekveld staan en klik op de rechtermuisknop om het context menu te openen.

Er zijn drie menu-items:

Aangepaste opdracht invoeren ...

- Geeft je de mogelijkheid om een aangepaste opdracht in te typen. Deze opdracht zal naar de FTP-server verzonden worden.

Kopi�ren naar klembord

- Kopieert het hele berichtenlogboek naar het klembord. Handig wanneer je bijvoorbeeld een bug wil melden.

Alles legen

- "Alles wissen". Wist alle gegevens in het Berichtenlogboek.
Handleiding FileZilla